Kẹp ngăn sách

Kẹp ngăn sách được thiết kế bắt mắt và phù hợp dành cho người dùng. Được thiết kế và sản xuất từ: giấy in và nam châm

Kẹp ngăn sách

Kẹp ngăn sách được thiết kế bắt mắt và phù hợp dành cho người dùng.

Được thiết kế và sản xuất từ: giấy in và nam châm