Bút nhựa từ 3-5.000 đ

Bút nhựa giá từ 3.000 đ- 5.000 đ/ cây, rất phụ hợp tặng cho sinh viên, event, và các nơi làm việc   Bút nhựa chỉ  in trực tiếp lên sản phẩm và không thể khắc đuọc Vì in trực tiếp nên Quà Tặng Trâu Vàng Việt nhận từ 200 cây mới có thể in […]

Bút nhựa từ 3-5.000 đ

Bút nhựa giá từ 3.000 đ- 5.000 đ/ cây, rất phụ hợp tặng cho sinh viên, event, và các nơi làm việc

 

Bút nhựa chỉ  in trực tiếp lên sản phẩm và không thể khắc đuọc

Vì in trực tiếp nên Quà Tặng Trâu Vàng Việt nhận từ 200 cây mới có thể in được

Bút kim loại bút nhựa luôn có sẵn giúp khách hàng chủ động cho chương trình hơn, không phải chờ đợi order

Xuất xứ: Trung Quốc

Bút mực / bút bi

Summary
Author Rating
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Bút ký
Product Name
Bút nhựa
Price
VNĐ 3000