Bộ ly sứ (có hàng)

Bộ ly sứ: Thìa sứ Ly sứ 500ml Nắp gỗ/ hộp trắng

Bộ ly sứ (có hàng)

Bộ ly sứ:

  • Thìa sứ
  • Ly sứ 500ml
  • Nắp gỗ/ hộp trắng