Bộ ly sứ 500ml (kèm nắp gỗ, thìa sứ)

Bộ ly sứ: Thìa sứ Ly sứ 500ml Nắp gỗ/ hộp trắng

Bộ ly sứ 500ml (kèm nắp gỗ, thìa sứ)

Bộ ly sứ:

  • Thìa sứ
  • Ly sứ 500ml
  • Nắp gỗ/ hộp trắng