Tin tức

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: bút kim loại 021 giống picasso khoen bạc và vàng Mực nước Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp. Tinh tế và sang trọng là hai mĩ từ để miêu tả mẫu mã của các loại bút của công ty Trâu Vàng Việt. Đây là tố chất mà […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: bút gỗ vân gỗ Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bút chắc chỉ để viết thôi nhỉ. Sai lầm to đó. Vật phẩm ấy còn mang trong mình nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn thế. Nó chính món […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài vàng thân đen khắc vàng Mực nước Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bút chắc chỉ để viết thôi nhỉ. Sai lầm to đó. Vật phẩm ấy còn mang trong mình nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài trắng thân inox khoen vàng Mực bi Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp. Tinh tế và sang trọng là hai mĩ từ để miêu tả mẫu mã của các loại bút của công ty Trâu Vàng Việt. Đây là tố chất mà người thành công […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài trắng thân đen khắc trắng Mực bi Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bút chắc chỉ để viết thôi nhỉ. Sai lầm to đó. Vật phẩm ấy còn mang trong mình nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài vàng thân đen khắc vàng Mực nước Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp. Tinh tế và sang trọng là hai mĩ từ để miêu tả mẫu mã của các loại bút của công ty Trâu Vàng Việt. Đây là tố chất mà người thành công […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài trắng thân inox khắc trắng Mực bi Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bút chắc chỉ để viết thôi nhỉ. Sai lầm to đó. Vật phẩm ấy còn mang trong mình nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn […]...

Thông tin sản phẩm: Thiết kế: cài trắng thân đen khắc trắng Mực nước Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp. Tinh tế và sang trọng là hai mĩ từ để miêu tả mẫu mã của các loại bút của công ty Trâu Vàng Việt. Đây là tố chất mà người thành công […]...

Thông tin sản phẩm: Bút BAOER 302 Mực nước Thiết kế: cài trắng khoen trắng khắc ra màu trắng và cài vàng khoen vàng khắc ra màu vàng Công dụng: phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp Có lẽ bạn đang nghĩ rằng bút chắc chỉ để viết thôi nhỉ. Sai lầm to đó. Vật phẩm ấy […]...